CONDICIONS D’ÚS

FOTO CIUTADANS

Les condicions d’accés i d’ús de www.fotociutadans.com es regeixen per la legislació vigent i pel principi de bona fe, per tant esperem que gaudiu de la vostra experiència a www.fotociutadans.com fent un ús responsable de la mateixa i defugint qualsevol tipus de conducta que pugui ser contraria a les normes legals, morals i ètiques.

Al fer ús de qualsevol apartat o contingut de www.fotociutadans.com reconeixereu haver llegit i acceptat aquestes condicions d’ús. En cas contrari, hauríeu d’abstenir-vos de continuar fent servir aquest domini web de forma immediata.

Tanmateix, si sou usuari registrat, us responsabilitzeu de l’ús del que qualsevol altre persona en pugui fer de la web a través del vostre compte després d’haver-hi accedit.

Tot i que ens esforcem per mantenir la Web disponible les 24 hores, no podem garantir-vos ni responsabilitzar-nos de que sigui així. Tampoc podem assegurar que la Web vagi a funcionar en tot moment sense errors i de forma ininterrompuda, ni tan sols que sigui compatible amb tots els hardwares i softwares. A més, heu de tenir en compte que, en ocasions, hem de realitzar tasques de manteniment o introducció de serveis i funcions a la Web que poden influir a la seva disponibilitat i correcte funcionament.

No ens responsabilitzem dels danyis, virus o qualsevol altre conseqüència habitual n l’ús d’Internet o accions de tercers que pugui afectar a l’ordinador, al software o a qualsevol altre propietat per accedir i fer servir el nostre domini web.

El contingut i disseny de la web podrà ser modificat pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ per adaptar-la a les necessitats de FOTO CIUTADANS  dels seus usuaris.

Nou Reglament General de Protecció de Dades:

En relació al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aprovat el 26 d’abril de 2016 i que serà aplicable a partir del 25 de maig del 2018 i al seu compliment,  FOTO CIUTADANS us informa que les vostres dades s’integren a una base de dades en la que hi consten dades de clients. Tanmateix FOTO CIUTADANS us vol informar amb tota transparència de quines dades us demanem, de l’ús que en fem i de quins són els tràmits que heu de fer en el cas de que vulgueu eliminar les dades que ens heu facilitat de la nostra base de dades.

– FOTO CIUTADANS demana dades de caràcter personal bàsiques, com el vostre nom i cognoms, telèfon de contacte, adreça e-mail, adreça, dades de pagament i cookies.

– FOTO CIUTADANS assegura que l´ús de les dades proporcionades pels clients està dedicat exclusivament a les finalitats per les que els nostres clients ens les han confiat. Així com futures promocions, descomptes personalitzats, campanyes de màrqueting, registre de productes i atenció al client.

– FOTO CIUTADANS emmagatzema aquestes dades en una base de dades de clients interna, degudament protegida i de la que ens fem completament responsables.

– FOTO CIUTADANS es compromet a informar immediatament als seus clients de si ha sofert un atac informàtic de qualsevol tipus que hagi posat en compromís les dades personals d’aquests clients.

– FOTO CIUTADANS es compromet també a informar degudament de qualsevol canvi que es pugui produir i que afecti a les dades personals dels seus clients o a l’ús que en fem.

– FOTO CIUTADANS es compromet a no vendre mai les dades recopilades dels seus clients.

– FOTO CIUTADANS tan sols compartirà dades en aquells casos concrets com promocions i descomptes oferts per tercers a la nostra botiga física i on-line, i sempre amb el consentiment previ del client que vulgui beneficiar-se’n.

– FOTO CIUTADANS eliminarà de forma immediata les dades completes que s’hagin pogut recopilar d’aquells clients que així ens ho sol·licitin, indicant de forma clara que no voleu seguir formant part de la nostra base de dades, a l’e-mail de contacte: foto@fotociutadans.com