Datacolor Spyder 4 Express

Datacolor Spyder 4 Express

El Datacolor Spyder 4 Express és una calibrador de pantalla per a qualsevol tipus de monitor.

El Datacolor Spyder 4 Express és una calibrador de pantalla per a qualsevol tipus de monitor. Un calibrador és una eina indispensable per a poder retocar amb seguretat les vostres imatges. Fer-ho sense un calibrador és molt arriscat, ja que cada monitor té la seva configuració d’imatge i acostumem a modificar els paràmetres de lluminositat, contrast i saturació a ull. Això provoca que el retoc només es vegi bé en el nostre monitor, sense saber realment què és el que estem fent.

Amb el Datacolor Spyder 4 Express podreu calibrar el vostre monitor de forma ràpida i senzilla sense patir, ja que les modificacions que feu s’ajustaran perfectament a la realitat.

Descripció

El Datacolor Spyder 4 Express és una calibrador de pantalla per a qualsevol tipus de monitor. Un calibrador és una eina indispensable per a poder retocar amb seguretat les vostres imatges. Fer-ho sense un calibrador és molt arriscat, ja que cada monitor té la seva configuració d’imatge i acostumem a modificar els paràmetres de lluminositat, contrast i saturació a ull. Això provoca que el retoc només es vegi bé en el nostre monitor, sense saber realment què és el que estem fent.

Amb el Datacolor Spyder 4 Express podreu calibrar el vostre monitor de forma ràpida i senzilla sense patir, ja que les modificacions que feu s’ajustaran perfectament a la realitat.