PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FOTO CIUTADANS

FOTO CIUTADANS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del domini web www.fotociutadans.com i dels continguts de la mateixa, com ara textos, combinacions de colors, estructura i disseny, així com també ho és de la marca i del logotip Fotociutadans.

Tots els productes i serveis oferts a la nostra Web que NO siguin propietat de FOTO CIUTADANS seran identificats i reconeguts com a tals per la nostra empresa. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els hi pertany i podran actuar en funció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial a través del mencionat domini web.

Tots els drets reservats, en virtut del disposat als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llie de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la part de disponibilitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels seus continguts d’aquesta plana web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o medi tècnic, sense l’autorització de FOTO CIUTADANS

Com a usuari/usuària de www.fotociutadans.com , us comprometeu a respectar els drets Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FOTO CIUTADANS. Podreu visualitzar els elements del portal, copiar-los al vostre ordinador, i quan sigui única i exclusivament per a un ús personal i privat, però en tot cas haureu d’abstenir-vos de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la nostra Web.