Què és el rang dinàmic.

Què és el rang dinàmic.

Quan parlem de rang dinàmic en termes fotogràfics ens referim, bàsicament, al nivell de contrast d’escena a fotografiar. És a dir, a la diferència entre la zona més clara o il·luminada i la zona més fosca o menys il·luminada. Així doncs, si ens trobem davant d’una escena amb un rang dinàmic alt, la situació més complexa per a treure una fotografia correctament exposada, del que estarem parlant és de que hi ha una gran diferencia tonal entre la zona més clara i la més fosca, parlem doncs d’un contrast d’escena alt. Pel contrari, si ens referim a una escena amb un rang dinàmic baix, estarem parlant d’una escena amb poca diferència tonal entre les zones més clares i les més fosques, un contrast d’escena baix.

Quan parlem de rang dinàmic en termes fotogràfics ens referim, bàsicament, al nivell de contrast d'escena a fotografiar. És a dir, a la diferència entre la zona més clara o il·luminada i la zona més fosca o menys il·luminada. Així doncs, si ens trobem davant d'una escena amb un rang dinàmic alt, la situació més complexa per a treure una fotografia correctament exposada, del que estarem parlant és de que hi ha una gran diferencia tonal entre la zona més clara i la més fosca, parlem doncs d'un contrast d'escena alt. Pel contrari, si ens referim a una escena amb un rang dinàmic baix, estarem parlant d'una escena amb poca diferència tonal entre les zones més clares i les més fosques, un contrast d'escena baix. Si diem que la més complicada de fotografiar és una escena amb un alt rang dinàmic ho és perquè, entre altres motius, el resultat de la fotografia dependrà en gran mesura del rang dinàmic que suporti la nostra càmera. Així és, el sensor de les càmeres també suporta un determinat rang dinàmic. Per suposat que mesurar bé l'escena, la ISO que estem fent servir o la qualitat del vidre de la òptica també ajudaran a obtindre una bona imatge, però el sensor hi tindrà molt a dir. Com haureu notat he passat de mencionar l'ús de filtres HDR... El rang dinàmic es mesura en valors EV, també anomenats passos. Per tant, si volem aconseguir una correcta exposició, haurem de conèixer quins son els valors EV entre els que la nostra càmera es mou. Més enllà d'aquest, ens aboquem a un resultat poc satisfactori, com podeu suposar.

Si diem que la més complicada de fotografiar és una escena amb un alt rang dinàmic ho és perquè, entre altres motius, el resultat de la fotografia dependrà en gran mesura del rang dinàmic que suporti la nostra càmera. Així és, el sensor de les càmeres també suporta un determinat rang dinàmic. Per suposat que mesurar bé l’escena, la ISO que estem fent servir o la qualitat del vidre de la òptica també ajudaran a obtindre una bona imatge, però el sensor hi tindrà molt a dir. Com haureu notat he passat de mencionar l’ús de filtres HDR…

El rang dinàmic es mesura en valors EV, també anomenats passos. Per tant, si volem aconseguir una correcta exposició, haurem de conèixer quins son els valors EV entre els que la nostra càmera es mou. Més enllà d’aquest, ens aboquem a un resultat poc satisfactori, com podeu suposar.

El material del que disposem ens pot limitar, però si sabem mesurar correctament l’escena tindrem mitja feta.

 

Deixar una resposta