Saul Leiter

Saul Leiter – Fotografia de carrer en color

Des dels anys 50 fins a la seva mort, Saul Leiter va recórrer els carrers i avingudes de la glamurosa ciutat americana de Nova York fotografiant instants de la vida quotidiana i als seus habitants com a símbols d’una ciutat que respirava, en aquells temps, sofisticació i bellesa. El seu desvergonyit estil pictòric es reflecteix en unes imatges on les textures i els colors composen una acurada composició que podria fer-nos pensar en que ens trobem davant un quadre hiperrealista, i no pas davant una fotografia. Però el que ara ens crida més l’atenció és sens dubte, l’ús del color en una categoria fotogràfica tant obsessionada, potser en excés, amb el Blanc i Negre com és la Fotografia de Carrer. Altres fotògrafs, durant els anys 70 i 80, com el mític Ernst Haas per anomenar-ne algun, ja van fer servir el color amb regularitat en el seu treball fotogràfic, però el personal i característic estil de Leiter, encara avui, destaca per la seva modernitat.

Us posem un recull d’algunes de les seves imatges per a que pugueu gaudir i potser re-descobrir, aquest referent del reportatge fotogràfic de carrer.

Saul Leiter - Fotografia de carrer en color 1

 

 

Saul Leiter - Fotografia de carrer en color 2

Saul Leiter - Fotografia de carrer en color 3

Saul Leiter - Fotografia de carrer en color 4

Saul Leiter - Fotografia de carrer en color 5

Deixar una resposta