Targetes de Memòria

Les targetes de memòria poden ajudar a que les nostres càmeres funcionin amb més agilitat i velocitat.

Les targetes de memòria poden ajudar a que les nostres càmeres funcionin amb més agilitat i velocitat, tant a l’hora de disparar ràfegues com a l’hora d’enregistrar vídeo. Per molt que els nostres equips ens ofereixin grans prestacions en aquest sentit, de vegades el resultat no és el desitjat per no haver triat bé el tipus de targetes de memòria.

Les diferents classes en les targetes de memòria SD, per posar un exemple, ens determinen la velocitat de registre i lectura en Mb per segon. Així doncs, una de classe 10 sempre ens donarà més velocitat que no pas una de classe 4. El cas més evident el trobem en el vídeo. Si treballem amb resolucions d’HD i volem fer un moviment de càmera és recomanable fer-ho amb una targeta Classe 10 i que a més no baixi de les 65 Mb/s si volem estalviar-nos els clàssics salts d’imatge. En 4K estaríem parlant a partir de 95 Mb/s.

A Fotociutadans disposeu de targetes de memòria de tot tipus, CF, SDHC, SDXC, MICRO SD o MS PRO DUO, i de les marques més sol·licitades, com SANDISK, LEXAR, SONYo SILICON POWER.

Descripció

Les targetes de memòria poden ajudar a que les nostres càmeres funcionin amb més agilitat i velocitat, tant a l’hora de disparar ràfegues com a l’hora d’enregistrar vídeo. Per molt que els nostres equips ens ofereixin grans prestacions en aquest sentit, de vegades el resultat no és el desitjat per no haver triat bé el tipus de targetes de memòria.

Les diferents classes en les targetes de memòria SD, per posar un exemple, ens determinen la velocitat de registre i lectura en Mb per segon. Així doncs, una de classe 10 sempre ens donarà més velocitat que no pas una de classe 4. El cas més evident el trobem en el vídeo. Si treballem amb resolucions d’HD i volem fer un moviment de càmera és recomanable fer-ho amb una targeta Classe 10 i que a més no baixi de les 65 Mb/s si volem estalviar-nos els clàssics salts d’imatge. En 4K estaríem parlant a partir de 95 Mb/s.

A Fotociutadans disposeu de targetes de memòria de tot tipus, CF, SDHC, SDXC, MICRO SD o MS PRO DUO, i de les marques més sol·licitades, com SANDISK, LEXAR, SONYo SILICON POWER.